Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
6.535.996,51 RSD
2.Zaduženje
5.375.531,83 RSD
3.Odobrenje
8.975.038,34 RSD
4.Novo stanje
10.135.503,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.03.2024. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
454.093,17 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
4.236.488,57 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
684.950,09 RSD
Ukupno:
5.375.531,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 4.03.2024. godine