Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.655.587,31 RSD
2.Zaduženje
54.385.631,81 RSD
3.Odobrenje
54.553.699,22 RSD
4.Novo stanje
1.823.654,72 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.04.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
1.196.308,28 RSD
Ukupno:
1.196.308,28 RSD