Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.487.792,08 RSD
2.Zaduženje
2.706.660,37 RSD
3.Odobrenje
11.377.474,83 RSD
4.Novo stanje
10.158.606,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.04.2018. godine

1.Prevoz
3.030.655,65 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
2.172.712,58 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
91.817,21 RSD
Ukupno:
5.295.185,44 RSD