Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
16.632.808,68 RSD
2.Zaduženje
11.269.076,68 RSD
3.Odobrenje
1.356.034,57 RSD
4.Novo stanje
6.719.766,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.04.2023. godine

1.Plate
1.655.678,03 RSD
2.Prevoz
3.700.468,85 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
5.912.929,80 RSD
Ukupno:
11.269.076,68 RSD