Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
840.334,80 RSD
2.Zaduženje
54.629.830,44 RSD
3.Odobrenje
63.125.933,99 RSD
4.Novo stanje
9.336.438,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.05.2017. godine

1.Prevoz
2.312.367,80 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
1.325.133,82 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
3.073.371,78 RSD
Ukupno:
6.710.873,40 RSD