Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.889.342,80 RSD
2.Zaduženje
14.045,38 RSD
3.Odobrenje
59.250,00 RSD
4.Novo stanje
4.934.547,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.05.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.05.2020. godine

1.Ostala plaćanja - Uprava Trezora
14.045,38 RSD
Ukupno:
14.045,38 RSD