Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.923.008,70 RSD
2.Zaduženje
62.904.924,49 RSD
3.Odobrenje
64.489.959,51 RSD
4.Novo stanje
5.508.043,72 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.06.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
430.000,00 RSD
Ukupno:
430.000,00 RSD