Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.467.346,60 RSD
2.Zaduženje
10.730.237,39 RSD
3.Odobrenje
9.074.600,65 RSD
4.Novo stanje
6.811.709,86 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.06.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.06.2021. godine

1.Prevoz
2.702.602,79 RSD
2.Lekovi
1.086.189,06 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
2.713.277,37 RSD
4.Energenti
3.296.858,58 RSD
5.Lekovi van ugovora
931.309,59 RSD
Ukupno:
10.730.237,39 RSD