Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.761.941.37 RSD
2.Zaduženje
56.952.543.97 RSD
3.Odobrenje
53.632.611.01 RSD
4.Novo stanje
1.442.008.41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.07.2017. godine

1.Ostala plaćanja
254.690.63 RSD
Ukupno:
254.690.63 RSD