Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.896.433,05 RSD
2.Zaduženje
1.957.472,61 RSD
3.Odobrenje
5.894.551,49 RSD
4.Novo stanje
6.833.511,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.07.2018. godine

1.Prevoz
2.764.777,93 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
60.295,03 RSD
Ukupno:
2.825.072,96 RSD