Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.198.066,21 RSD
2.Zaduženje
3.896.114,33 RSD
3.Odobrenje
205.549,00 RSD
4.Novo stanje
4.507.500,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.07.2019. godine

1.Prevoz
2.817.549,28 RSD
2.Ostala plaćanja - prinudna naplata
1.078.565,05 RSD
Ukupno:
3.896.114,33 RSD