Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
11.158.011,41 RSD
2.Zaduženje
2.695.337,34 RSD
3.Odobrenje
81.400,00 RSD
4.Novo stanje
8.544.074,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.08.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.08.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.939.780,58 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
635.368,40 RSD
3.Ostala plaćanja
120.188,36 RSD
Ukupno:
2.695.337,34 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 4.08.2021. godine