Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.536.995,34 RSD
2.Zaduženje
1.074,23 RSD
3.Odobrenje
120.377,00 RSD
4.Novo stanje
10.656.298,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.08.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.08.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.074,23 RSD
Ukupno:
1.074,23 RSD