Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.09.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.018.161,41 RSD
2.Zaduženje
2.682.900,13 RSD
3.Odobrenje
5.845.103,99 RSD
4.Novo stanje
8.180.365,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.09.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.09.2017. godine

1.Plate
54.421.876,87 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
590.189,61 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
664.535,95 RSD
Ukupno:
55.676.602,43 RSD