Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.612.716,41 RSD
2.Zaduženje
62.116.684,49 RSD
3.Odobrenje
60.926.661,61 RSD
4.Novo stanje
1.422.693,53 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.09.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
275.994,31 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
460.879,92 RSD
3.Ostala plaćanja
14.400,00 RSD
Ukupno:
751.274,23 RSD