Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
10.653.717,69 RSD
2.Zaduženje
1.809.848,60 RSD
3.Odobrenje
103.074,00 RSD
4.Novo stanje
8.946.943,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.09.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.709.951,36 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - MTS
99.897,24 RSD
Ukupno:
1.809.848,60 RSD