Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.253.108,04 RSD
2.Zaduženje
3.137.639,23 RSD
3.Odobrenje
1.964.317,23 RSD
4.Novo stanje
8.079.786,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.09.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.09.2023. godine

1.Plate
78.299,33 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.556.564,80 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - Novus
502.775,10 RSD
Ukupno:
3.137.639,23 RSD