Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
11.984.356,55 RSD
2.Zaduženje
2.189.042,11 RSD
3.Odobrenje
10.891.862,31 RSD
4.Novo stanje
10.891.862,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.10.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
5.166.916,66 RSD
2.Energenti
2.833.333,34 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.324.375,41 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
655.416,66 RSD
Ukupno:
9.980.042,07 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.10.2019. godine

1.Lekovi
796.480,78 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.328.685,33 RSD
3.Ostala plaćanja - sredstva Grada - projekti
63.876,00 RSD
Ukupno:
2.189.042,11 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 4.10.2019. godine