Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.568.347,09 RSD
2.Zaduženje
5.108.167,18 RSD
3.Odobrenje
6.531.732,19 RSD
4.Novo stanje
8.991.912,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.10.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.10.2021. godine

1.Plate
65.713,79 RSD
2.Lekovi
1.734.014,81 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
2.423.184,99 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
1.000,00 RSD
5.Lekovi van ugovora
884.253,59 RSD
Ukupno:
5.108.167,18 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 4.10.2021. godine