Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
14.369.482,00 RSD
2.Zaduženje
556.700,94 RSD
3.Odobrenje
238.903,00 RSD
4.Novo stanje
14.051.684,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.10.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
555.490,40 RSD
2.Ostala plaćanja
1.210,54 RSD
Ukupno:
556.700,94 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 4.10.2023. godine