Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.076.912,39 RSD
2.Zaduženje
60.871.356,90 RSD
3.Odobrenje
65.120.524,32 RSD
4.Novo stanje
7.326.079,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.12.2018. godine

1.Prevoz
3.097.425,67 RSD
2.Ostala plaćanja
386.583,93 RSD
Ukupno:
3.484.009,60 RSD