Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
10.066.616,48 RSD
2.Zaduženje
4.908.857,08 RSD
3.Odobrenje
5.684.351,71 RSD
4.Novo stanje
10.842.111,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.11.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.11.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.392.278,45 RSD
2.Lekovi
152.693,64 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
1.494.783,78 RSD
4.Energenti
1.869.101,21 RSD
Ukupno:
4.908.857,08 RSD