Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
11.631.352,83 RSD
2.Zaduženje
5.045.265,71 RSD
3.Odobrenje
1.957.483,82 RSD
4.Novo stanje
8.543.570,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.11.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.168.837,30 RSD
2.Energenti
618.992,52 RSD
Ukupno:
1.787.829,82 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.11.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.168.837,30 RSD
2.Energenti
618.992,52 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.930.011,56 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,66 RSD
5.Ostala plaćanja
741.757,67 RSD
Ukupno:
5.045.265,71 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 4.11.2021. godine