Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.01.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.273.689,89 RSD
2.Zaduženje
61.828.013,05 RSD
3.Odobrenje
58.199.082,25 RSD
4.Novo stanje
1.644.759,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.01.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.01.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD