Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
15,455663,18 RSD
2.Zaduženje
11.638.531,98 RSD
3.Odobrenje
34.699.786,64 RSD
4.Novo stanje
38.516.917,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.12.2023. godine

1.Prevoz
5.018.833,33 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
441.334,03 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
18.152.083,33 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
24.231.625,69 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.12.2023. godine

1.Lekovi
519.531,17 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
6.038.109,93 RSD
3.Energenti
3.401.067,10 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
1.424.469,08 RSD
5.Lekovi van ugovora
253.334,40 RSD
6.Ostala plaćanja
12,00 RSD
Ukupno:
11.636.523,68 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 4.12.2023. godine