Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.01.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.432.296,32 RSD
2.Zaduženje
8.148.295,87 RSD
3.Odobrenje
1.462.799,88 RSD
4.Novo stanje
6.746.800,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.01.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.01.2022. godine

1.Plate
119.666,87 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
7.494.630,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
533.999,00 RSD
Ukupno:
8.148.295,87 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.01.2022. godine