Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
12.958.685,61 RSD
2.Zaduženje
7.392.097,44 RSD
3.Odobrenje
2.586.177,70 RSD
4.Novo stanje
8.152.765,87 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.02.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.02.2020. godine

1.Prevoz
1.991.170,74 RSD
2.Lekovi
279.931,63 RSD
3.Energenti
2.087.069,07 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.327.275,85 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
706.650,15 RSD
Ukupno:
7.392.097,44 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.02.2020. godine