Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
12.801.862,83 RSD
2.Zaduženje
2.263.737,32 RSD
3.Odobrenje
2.077.085,01 RSD
4.Novo stanje
12.615.210,52 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.02.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.02.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
68.376,55 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
198.228,00 RSD
3.Energenti
1.295.788,90 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
191.882,76 RSD
5.Lekovi van ugovora
509.461,11 RSD
Ukupno:
2.263.737,32 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.02.2021. godine