Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.879.155,45 RSD
2.Zaduženje
3.288.660,00 RSD
3.Odobrenje
378.922,00 RSD
4.Novo stanje
4.969.417,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.03.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.03.2019. godine

1.Prevoz
3.046.538,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
242.122,00 RSD
Ukupno:
3.288.660,00 RSD