Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.823.654,72 RSD
2.Zaduženje
1.196.308,28 RSD
3.Odobrenje
4.494.255,64 RSD
4.Novo stanje
5.121.602,08 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.04.2017. godine

1.Prevoz
2.663.654,76 RSD
2.Ostala plaćanja
17.125,65 RSD
Ukupno:
2.680.780,41 RSD