Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
10.158.606,54 RSD
2.Zaduženje
5.295.185,44 RSD
3.Odobrenje
1.710.131,85 RSD
4.Novo stanje
6.573.552,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.04.2018. godine

1.Prevoz
1.835.532,53 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
400.000,00 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
2.021.877,97 RSD
Ukupno:
4.257.410,50 RSD