Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.930.962,34 RSD
2.Zaduženje
3.203.131,99 RSD
3.Odobrenje
223.108,00 RSD
4.Novo stanje
4.950.938,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.04.2019. godine

1.Prevoz
3.190.657,99 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
12.474,00 RSD
Ukupno:
3.203.131,99 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.04.2019. godine