Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
5.102.226,66 RSD
2.Zaduženje
427.488,00 RSD
3.Odobrenje
11.874.438,36 RSD
4.Novo stanje
16.549.177,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.04.2021. godine

1.Prevoz
5.255.238,60 RSD
2.Energenti
2.848.325,22 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - Novus
1.912.250,00 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
10.601.480,49 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.04.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
427.488,00 RSD
Ukupno:
427.488,00 RSD