Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.066.672,89 RSD
2.Zaduženje
350.459,57 RSD
3.Odobrenje
1.068.642,92 RSD
4.Novo stanje
8.784.856,24 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.04.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.04.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
350.459,57 RSD
Ukupno:
350.459,57 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.04.2022. godine