Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.719.766,57 RSD
2.Zaduženje
543.401,64 RSD
3.Odobrenje
230.231,00 RSD
4.Novo stanje
6.406.595,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.04.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
543.401,64 RSD
Ukupno:
543.401,64 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.04.2023. godine