Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
9.336.438.35 RSD
2.Zaduženje
6.710.873.40 RSD
3.Odobrenje
5.796.431.59 RSD
4.Novo stanje
8.421.996.54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.05.2017. godine

1.Prevoz
1.745.490.29 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
1.074.582.12 RSD
3.Ostala plaćanja
1.918.791.22 RSD
Ukupno:
4.738.863.63 RSD