Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.151.754,83 RSD
2.Zaduženje
94.680,81 RSD
3.Odobrenje
5.149.863,33 RSD
4.Novo stanje
10.206.937,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.05.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
91.200,00 RSD
2.Ostala plaćanja
3.480,81 RSD
Ukupno:
94.680,81 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.05.2023. godine