Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.508.043,72 RSD
2.Zaduženje
430.000,00 RSD
3.Odobrenje
6.877.079,11 RSD
4.Novo stanje
11.955.122,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.06.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
623.163,30 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.867.727,75 RSD
3.Ostala plaćanja
48.600,00 RSD
Ukupno:
4.539.491,05 RSD