Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.719.889,65 RSD
2.Zaduženje
4.514.352,82 RSD
3.Odobrenje
2.087.480,19 RSD
4.Novo stanje
6.293.017,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.06.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.06.2020. godine

1.Prevoz
2.367.319,50 RSD
2.Lekovi
622.003,65 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
52.959,60 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
63.329,57 RSD
5.Lekovi van ugovora
1.408.740,17 RSD
Ukupno:
4.514.352,82 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.06.2020. godine