Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.442.008.41 RSD
2.Zaduženje
254.690.63 RSD
3.Odobrenje
5.391.317.40 RSD
4.Novo stanje
6.578.635.18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.07.2017. godine

1.Prevoz
3.960.139.11 RSD
2.Ostala plaćanja
123.135.31 RSD
Ukupno:
4.083.274.42 RSD