Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.833.511,93 RSD
2.Zaduženje
2.825.072,96 RSD
3.Odobrenje
192.391,00 RSD
4.Novo stanje
4.200.829,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.07.2018. godine

1.Ostala plaćanja
644.795,21 RSD
Ukupno:
644.795,21 RSD