Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.507.500,88 RSD
2.Zaduženje
772.249,64 RSD
3.Odobrenje
122.605,00 RSD
4.Novo stanje
3.857.856,24 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.07.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
8.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja - RFZO-Filijala Novi Sad, Transferi u okviru državnih organa
764.249,64 RSD
Ukupno:
772.249,64 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.07.2019. godine