Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.927.104,02 RSD
2.Zaduženje
2.856.291,97 RSD
3.Odobrenje
7.418.098,89 RSD
4.Novo stanje
15.488.910,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.07.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.594.604,43 RSD
2.Energenti
572.205,40 RSD
Ukupno:
2.166.809,83 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.07.2021. godine

1.Energenti
572.205,40 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.698.419,90 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
2.856.291,97 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.07.2021. godine