Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
13.435.774,54 RSD
2.Zaduženje
3.124.031,34 RSD
3.Odobrenje
1.892.541,08 RSD
4.Novo stanje
12.204.284,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.07.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
493.900,00 RSD
2.Energenti
1.010.817,40 RSD
Ukupno:
1.504.717,40 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.07.2023. godine

1.Prevoz
3.114.680,03 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
9.351,31 RSD
Ukupno:
3.124.031,34 RSD