Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.721.791,81 RSD
2.Zaduženje
4.236.464,67 RSD
3.Odobrenje
2.810.877,30 RSD
4.Novo stanje
7.296,204,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.08.2019. godine

1.Prevoz
2.718.284,17 RSD
2.Lekovi
1.023.478,50 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
494.702,00 RSD
Ukupno:
RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.08.2019. godine