Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.09.2017. godine

1.Prethodno stanje
8.180.365,27 RSD
2.Zaduženje
55.676.602,43 RSD
3.Odobrenje
56.883.381,97 RSD
4.Novo stanje
9.387.144,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.09.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.09.2017. godine

1.Prevoz
2.014.044,86 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
1.911.799,62 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
1.614.599,38 RSD
4.Ostala plaćanja
41.400,00 RSD
Ukupno:
5.581.843,86 RSD