Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.422.693,53 RSD
2.Zaduženje
751.274,23 RSD
3.Odobrenje
9.038.384,61 RSD
4.Novo stanje
9.709.803,91 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.09.2018. godine

1.Prevoz
2.405.493,11 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
2.657.775,91 RSD
Ukupno:
5.063.269,02 RSD