Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
15.432.686,41 RSD
2.Zaduženje
3.260.777,27 RSD
3.Odobrenje
159.253,00 RSD
4.Novo stanje
12.331.162,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.10.2022. godine

1.Prevoz
3.235.569,30 RSD
2.Ostala plaćanja - Povrat sredstava RFZO-u
25.207,97 RSD
Ukupno:
3.260.777,27 RSD