Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
14.051.684,06 RSD
2.Zaduženje
513.173,14 RSD
3.Odobrenje
193.918,00 RSD
4.Novo stanje
13.732.428,92 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.10.2023. godine

1.Ostala plaćanja - Povrat sredstava RFZO-u i MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
513.173,14 RSD
Ukupno:
513.173,14 RSD