Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
7.326.079,81 RSD
2.Zaduženje
3.484.009,60 RSD
3.Odobrenje
10.766.740,35 RSD
4.Novo stanje
14.608.810,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.12.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.379.339,01 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.471.252,56 RSD
3.Ostala plaćanja
267.876,05 RSD
Ukupno:
5.118.467,62 RSD